Branding voor zorgcentrum De Zevenster

De Zevenster is een zorgcentrum in Zevenhuizen dat wonen op locatie, maar ook thuiszorg aanbiedt. Het was niet voor iedereen duidelijk waar De zevenster nu voor stond en hoe ze hun doelgropen konden bereiken. De eerste vraag was vernieuwing van hun website. Maar daarvoor moest eerst duidelijk worden wie De zevenster is en tegen wie ze hun verhaal willen vertellen.

Het verhaal van De Zevenster

Na diverse sessies met De Zevenster kwam naar voren, dat werkelijk alles om de mensen gaat. Niet alleen om de bewoners, maar ook om het personeel en alle vrijwilligers. Zo zag ik dat 3 generaties vol passie werkzaam zijn in het zorgcentrum. Wie kan het verhaal van De Zevenster dan beter vertellen dan de bewoners, bezoekers en personeel zelf.

Mijn bijdrage:
• Concept
• Artdirection
• Logo
• Huisstijl
• Vormgeving

Voor deze campagne heb ik samengewerkt met Elles Palm van Marketing2mix.nl