Branding voor zorgcentrum De Zevenster

De Zevenster is een zorgcentrum in Zevenhuizen dat wonen op locatie aanbiedt, maar ook thuiszorg. Het was onduidelijk waar De zevenster nu voor stond en hoe ze hun doelgroepen konden bereiken. De eerste vraag was vernieuwing van hun website. Maar daarvoor moest eerst duidelijk worden wie De zevenster is en tegen wie ze hun verhaal willen vertellen. Een strategie werd ontwikkeld met daar bij een visuele vertaling.

Het verhaal van De Zevenster

Na diverse sessies met De Zevenster kwam naar voren, dat werkelijk alles om mensen gaat. Niet alleen om de bewoners, maar ook om het personeel en alle vrijwilligers. Zo kwam onder andere naar voren dat 3 generaties vol passie werkzaam zijn in het zorgcentrum. Wie kan het verhaal van De Zevenster beter vertellen dan de bewoners, bezoekers en personeel zelf.

Mijn bijdrage:
Concept
Artdirection
Logo
Huisstijl
Vormgeving

Klant:
De Zevenster

Bureau:
Marketing2Mix