Online en offline jaarverslag voor PO-Raad

Voor het jaar 2015 wilde PO-Raad voor het eerst een online jaarverslag. Gecombineerd met een offline jaarverslag zoals gebruikelijk. De PO-Raad is een vereniging die de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen behartigt.

Centraal thema

Het centrale thema dit jaar was ‘Werken aan goed onderwijs voor elk kind’. Dit kan door met andere partijen op te trekken om Integrale Kindcentra voor alle kinderen mogelijk te maken; Of om onderwijs en extra ondersteuning te garanderen voor vluchtelingenkinderen.

Mijn bijdrage:

Concept jaarverslag
Website design
Jaarverslag
Teasercards

Klant:
PO-Raad

Bureau:
Leene communicatie